Registrovat

Členství v ČMAPM je dobrovolné a může být:

  • řádné - řádným členem/členkou (dále jen členka) může být každý bezúhonný/á občan/ka ČR a cizinec/cizinka s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem na území ČR, který/á se zaváže dodržovat povinnosti vyplývající z členství. Bezúhonnost se prokazuje čestným prohlášením členky, že nebyla trestána za úmyslný trestný čin, které člen/ka přiloží k přihlášce.

  • čestné - čestné členství je výrazem ocenění zásluh o aktivní rozvoj ČMAPM nebo vytváření podmínek k tomuto rozvoji. Navrhnout konkrétní osobu může která členka, přičemž navržená osoba musí se svým čestným členstvím vyslovit souhlas. Vznik čestného členství schvaluje Rada ČMAPM. Čestné členství není vázáno na konkrétní regionální klub. Čestná členka se může aktivně podílet na činnosti ČMAPM a využívat výhod poskytovaných řádným členkám.