Registrovat

www.creativewoman.info

zde naleznete veškeré informace k:

Žena - tvůrčí osobnost III. tisíciletí
Mezinárodní konference

"Ženy představují ve společnosti velký potenciál. Tuto skutečnost reflektuje naše konference, na které se od roku 2000 setkávají podnikatelky  a manažerky ze střední Evropy i celého světa. Ze vzájemného poznání a konferenčních diskusí již vzešlo mnoho inspirativních nápadů, úspěšných podnikatelských projektů i osobních přátelství."

Olga Girstlová, prezidentka konference

 

Tato iniciativa, která vznikla v České republice jako projekt Moravské asociace podnikatelek a manažerek, byla primárně určena pro české a slovenské ženy, které vlastní a řídí malé a střední podniky. Jejím hlavním cílem byla výměna zkušeností, navázání nových kontaktů a spolupráce žen na regionální, národní a mezinárodní úrovni.

 

První konference v Praze položila základ výjimečné tradici profesního setkávání žen v různých zemích světa. Konference se stala globální, velmi prestižní a reprezentativní událostí. Od roku 2000 do roku 2014 se uskutečnilo celkem deset ročníků v devíti městech (Praha, Brno, Bratislava, New York, Nairobi, Stonetown, Benátky, Petrohrad, Sao Paulo) na čtyřech kontinentech s celkovým počtem přes 1000 účastníků.

 

Na konferencích vystoupili významní podnikatelé a podnikatelky, diplomaté, politici, akademičtí pracovníci, ekonomové a odborníci z mnoha oborů, umělci a představitelé neziskových organizací. Navštívilo je mnoho významných osobností včetně podnikatele Tomáše Bati a jeho ženy Sonji, prvních patronů konference.