Registrovat

Soutěž Lady Business Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj vyhlásil 2. ročník soutěže Lady Business Moravskoslezského kraje určený pro ženy – podnikatelky.   Cílem soutěže je ukázat, že v Moravskoslezském kraji podniká řada úspěšných podnikatelek. Organizací soutěže je pověřena Agentura pro regionální rozvoj, a.s.  

Soutěž je určena pro ženy-podnikatelky, a to jak právnické, tak i fyzické osoby s trvalým pobytem a místem podnikání v Moravskoslezském kraji. V případě právnických osob žena musí být vlastníkem alespoň 50% obchodního podílu a aktivně působit ve vedení firmy, u fyzických osob pak nejsou oprávněny se přihlásit podnikatelky vykazující výdaje paušálem. Pro oba typy platí, že firma musí existovat minimálně dva roky a mít alespoň 3 stálé zaměstnance, obor podnikání je libovolný.  Vítězná podnikatelka získá mimo titulu Lady Business Moravskoslezského kraje a propagačních aktivit, také finanční odměnu.

Více informací a přihláška na www.ladybusiness.cz nebo vám je poskytne kontaktní osoba – Ing. Hana Šandová, sandova@arr.cz,  731 653 527.

Termín pro přihlášení končí 28.2.2017.