Registrovat

Cíl

Cílem ČMAPM je vytvořit prostředí, které pomůže ženám v  podnikání, vzájemně komunikovat a vyměňovat si informace pro podporu rozvoje jejich podnikatelských aktivit. Našim členkám nabízíme také pravidelné vzdělávání pomocí individuálních konzultací a koačingu a projekt Mentoring, ve kterém se zkušené podnikatelky starají o své mladé kolegyně, které začínají podnikat. Jsou jim nabízeny konzultace a stáže ve firmách. 

Ženy – manažerky a podnikatelky – se v České republice začaly setkávat krátce po událostech v roce 1989. Už v roce 1990 vznikla v Praze Asociace podnikatelek a manažerek (APM) s cílem sdružit podnikající a podnikavé ženy, vytvořit informační a konzultační síť, podpořit vzdělávání žen a usilovat o rozvoj podnikatelských a manažerských aktivit žen v ČR.

 

Historie

První pokusy vytvořit podobné regionální sdružení v Brně byly učiněny už v roce 1992, ale tenkrát k tomu ještě nebyly vhodné podmínky.

O tři roky později, v roce 1995, vznikl v rámci APM regionální klub se sídlem v Brně. Na základě podnětu tehdejší předsedkyně APM Doc. Miloslavy Umlaufové, iniciovala dne 16. listopadu 1995 RNDr. Anna Putnová z Podnikatelské fakulty VUT první setkání. Členky tohoto nově vzniklého regionálního klubu APM se začaly pravidelně scházet první čtvrtek v měsíci v Press klubu na Kotlářské ulici. Veškerá činnost byla založena na dobrovolnosti a přátelské výpomoci členek nebo sponzorů.

V lednu roku 2000 se brněnský regionální klub APM osamostatnil a vznikla Moravská asociace podnikatelek a manažerek. Soustřeďovala kolem třicítky žen, zejména z Brněnska. Ženy se nejméně jednou měsíčně setkávaly v hotelu International na schůzkách s odbornými přednáškami nebo na dalších klubových akcích.

 

V roce 2000 došlo k výrazným změnám v organizační struktuře MAPM. Členská základna, která se rozrostla o podnikatelky a manažerky z Ostravska, schválila nové Stanovy, rozdělila se na dva regionální kluby – v Brně a Ostravě, nově byla vytvořena Centrála MAPM. 


V roce 2012 asociace změnila svůj název na ČMAPM, jelikož došlo ke vzniku regionálních klubů takvé v Čechách - Praha, Svitavy.

 

V současné době má ČMAPM přes 82 členek.