Registrovat
Zasedání FCEM

Zasedání FCEM

Praha bude hostit významné ženy světového byznysu

světového sdružení podnikatelek - FCEM

V rámci mezinárodní konference oslaví také české sdružení ČMAPM 20 let působení v ČR

 

Praha, 10.12. 2015 - Celosvětové zasedání FCEM - Femmes Chefs d‘Entreprises Mondiales (Světové sdružení podnikatelek) proběhne od 6. do 8. 4. 2016 v Praze. Záštitu nad touto akcí již převzalo MZV ČR, MPO ČR, MMR ČR. Zároveň ministři jednotlivých ministerstev přislíbili svou účast v rámci programu.

 

Celosvětová organizace FCEM, která byla založena v roce 1945 na konci 2. světové války ve Francii paní Yvonne Edmond Foinant (FCEM uděluje ocenění Yvonne Edmond Foinant), sdružuje podnikatelky a manažerky z celého světa - z 5 různých kontinentů, 120 zemí, s 5 miliony členek. Předsedkyní FCEM je v současné době paní Laura Frati Gucii. Na celosvětové zasedání do Prahy přijedou významné ženy podnikatelky a manažerky, majitelky firem více než 30 různých zemí včetně paní Gucci. Českomoravské asociaci podnikatelek a manažerek (ČMAPM), jejíž prezidentkou je paní Olga Girstlová, se dostalo prestiže tuto akci zorganizovat v dubnu 2016 v Praze.

„Za dobu působení ve sdružení FCEM a ještě před tím, než jsme se stali s naším českým seskupením ČMAPM plnohodnotnými členy, mohu říct, že jsem poznala skutečnou sílu ženské podnikatelské sféry. V rámci sdružení jsem nejen já navázala nespočet zajímavých kontaktů a také přátelství. Dubnová konference má pro Českou republiku obrovský význam, a to nejen pro samotné ženy podnikatelky, ale celkově pro naši zemi, kterou tak můžeme představit jako zajímavou byznys destinaci a účinně  podpořit český export,“ doplňuje Olga Girstlová.

 

Zasedání členů FCEM je zaměřeno na vytvoření reprezentativního prostředí pro podnikatelky a manažerky z celého světa. Jedním z cílů je také výměna zkušeností a znalostí, navázání nových kontaktů, prezentace České republiky, podpora českého exportu na mezinárodní úrovni a vytvoření celosvětové spolupracující platformy žen podnikatelek a manažerek.

Českým ženám podnikatelkám, ať už začínajícím či leta působícím v byznysu, se dostane jedinečné příležitosti navázání nových kontaktů, vlastní prezentace a podpory své podnikatelské činnosti.

 

Hlavní cíle setkání FCEM v Praze:

1. Představení České republiky jako zajímavé destinace pro byznys, obchodní spolupráci a  investice za podpory Czech Invest, MPO, Czech Trade v regionech se zaměřením na podporu exportu

2. Networking / B2B (možnost předem připravených setkání šitých na míru a potřeb jednotlivých podnikatelek; jak pro členky ČMAPM, tak podnikatelky, které nejsou ve sdružení) 

3. CZECH DESIGN EXPO – prezentace špičkových českých firem, prodejní prezentace v hotelu Corinthia Hotel Prague; výstava proběhne pod záštitou MPO a bude slavnostně otevřena jejími zástupci   

 

Hlavním místem konání konference bude hotel Corinthia Hotel Prague, kde proběhnou stěžejní panelové diskuse, setkání a Czech Design Expo. Všechny účastnice však budou mít příležitost také k méně oficiálním setkáním a networkingu. Proběhne například  setkání na koktejlu s paní Laurou Frati Gucci, večerní setkání na Zámku Zbiroh nebo projížďce parníkem po Vltavě. Akce bude zakončena slavnostní galavečeří v Černínském paláci za účasti ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka a dalších významných hostů.

 

Dvacáté výročí Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek

Pro české sdružení ČMAPM je pořádání mezinárodní konference pomyslným dárkem ke dvacátým narozeninám, které nyní slaví. „Naše sdružení působí v České republice dvacet let. Za tu dobu jsme se zapojili do nespočtu projektů a aktivit, podporujeme začínající podnikatelky, věnujeme se mentoringu, zorganizovali jsme řadu zahraničních konferencí, stále je na čem pracovat a co rozvíjet. Jsme otevřeni novým členkám, novým projektům, novým výzvám. Zejména chceme prohlubovat podporu start-upům a mentoringu, protože v tomto směru cítíme obrovský potenciál,“ shrnuje paní Olga Girstlová.

 

FAKTA

Dubnová konference je otevřena všem ženám podnikatelkám, a to bez nutnosti propojení s českým sdružením ČMAPM.
ČMAPM je otevřeno novým podnikatelkám stejně jako start-upům se zajímavými byznys podněty a nápady.
Akce je otevřena pro sponzory, partnery a účastníky na Czech Design Expo.